* */ گزارش و اخبار اعتراضات | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category گزارش و اخبار اعتراضات

حرکت اعتراضی کارگران خشمگین معدن زغال سنگ البرز مرکزی

55 0

حرکت اعتراضی کارگران خشمگین معدن زغال سنگ البرز مرکزی

55 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

38 0

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

38 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ اسفند ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

71 0

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

71 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ اسفند ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

86 0

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

86 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ اسفند ۱۳۹۵...

تجمعات اعتراضی هزاران تن از بازنشستگان آموزش و پرورش و ادارات

87 0

تجمعات اعتراضی هزاران تن از بازنشستگان آموزش و پرورش و ادارات

87 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ اسفند ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

88 0

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

88 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ اسفند ۱۳۹۵...

تجمعات اعتراضی کارگران علیه رژیم آخوندی

105 0

تجمعات اعتراضی کارگران علیه رژیم آخوندی

105 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ اسفند ۱۳۹۵...

تجمع ۱۱۰۰ کارگر عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

94 0

تجمع ۱۱۰۰ کارگر عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

94 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ اسفند ۱۳۹۵...

تجمعهای اعتراضی علیه رژیم

69 0

تجمعهای اعتراضی علیه رژیم

69 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ اسفند ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی علیه سرکوب و چپاول رژیم آخوندی

82 0

حرکتهای اعتراضی علیه سرکوب و چپاول رژیم آخوندی

82 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ اسفند ۱۳۹۵...

 


Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo