* */ گزارش و اخبار اعتراضات | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category گزارش و اخبار اعتراضات

ایران – تظاهرات مردم بانه در اعتراض به ستم آخوندی – وضعیت زندانیان

415 0

ایران – تظاهرات مردم بانه در اعتراض به ستم آخوندی – وضعیت زندانیان

415 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲ اردیبهشت  ۱۳۹۵...

اعتراضات مردمی در شهرهای ایران علیه چپاول و سرکوب آخوندی

350 0

اعتراضات مردمی در شهرهای ایران علیه چپاول و سرکوب آخوندی

350 0

کلیپ خبری - تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 26 دی 1394...

پیام زندانی سیاسی علی معزی به مناسبت ۱۶ آذر

248 0

پیام زندانی سیاسی علی معزی به مناسبت ۱۶ آذر

248 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 6 دسامبر 2015 – 15 آذر 1394...

در شهرهای میهن – سخنان مادران شهدای قیام

279 0

در شهرهای میهن – سخنان مادران شهدای قیام

279 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 29 اکتبر 2015 – 7 آبان 1394...

تجمعات اعتراضی در شهرهای میهن

263 0

تجمعات اعتراضی در شهرهای میهن

263 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 27 سبتامبر 2015 – 5 مهر 1394...

در شهرهای میهن – تجمع علیه حکم اعدام در تهران

404 0

در شهرهای میهن – تجمع علیه حکم اعدام در تهران

404 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 16 آگوست 2014 – 25 مرداد 1394...

در شهرهای میهن – افزایش سرکوب به بهانه حرمت ماه رمضان

310 0

در شهرهای میهن – افزایش سرکوب به بهانه حرمت ماه رمضان

310 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 22 ژوئن 2015 – 1 تیر 1394...

گزارشهای تکمیلی از خیزش مردم مهاباد

284 0

گزارشهای تکمیلی از خیزش مردم مهاباد

284 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 9 می 2015– 19 اردیبهشت 1394...

اعتصاب ها و حركت هاى اعتراضى كارگران و زحمتكشان در شهرهاى مختلف ميهن

344 0

اعتصاب ها و حركت هاى اعتراضى كارگران و زحمتكشان در شهرهاى مختلف ميهن

344 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 9 مارس 2015– 18 اسفند 1393...

ايران – اعتراضات مردمى در برابر گرانى نان در بيرجند و قم

354 0

ايران – اعتراضات مردمى در برابر گرانى نان در بيرجند و قم

354 0

سيماى آزادى – 18 آذر 1393...

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo