* */ گزارش و اخبار اعتراضات | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category گزارش و اخبار اعتراضات

حرکت اعتراضی کارگران خشمگین معدن زغال سنگ البرز مرکزی

59 0

حرکت اعتراضی کارگران خشمگین معدن زغال سنگ البرز مرکزی

59 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

45 0

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

45 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ اسفند ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

74 0

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

74 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ اسفند ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

90 0

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

90 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ اسفند ۱۳۹۵...

تجمعات اعتراضی هزاران تن از بازنشستگان آموزش و پرورش و ادارات

93 0

تجمعات اعتراضی هزاران تن از بازنشستگان آموزش و پرورش و ادارات

93 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ اسفند ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

92 0

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

92 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ اسفند ۱۳۹۵...

تجمعات اعتراضی کارگران علیه رژیم آخوندی

108 0

تجمعات اعتراضی کارگران علیه رژیم آخوندی

108 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ اسفند ۱۳۹۵...

تجمع ۱۱۰۰ کارگر عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

98 0

تجمع ۱۱۰۰ کارگر عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

98 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ اسفند ۱۳۹۵...

تجمعهای اعتراضی علیه رژیم

78 0

تجمعهای اعتراضی علیه رژیم

78 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ اسفند ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی علیه سرکوب و چپاول رژیم آخوندی

87 0

حرکتهای اعتراضی علیه سرکوب و چپاول رژیم آخوندی

87 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ اسفند ۱۳۹۵...

 


Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo