* */ گزارشات اقتصادى و اجتماعى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
View As:

Category گزارشات اقتصادى و اجتماعى

آموزش در رژیم آخوندی – مدرسه قلعه سلطان قم

412 0

آموزش در رژیم آخوندی – مدرسه قلعه سلطان قم

412 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 12 نوامبر 2015 – 21 آبان 1394

از این زاویه – سرکوب زنان، ابزار بقای حاکمیت ملاها

274 0

از این زاویه – سرکوب زنان، ابزار بقای حاکمیت ملاها

274 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ تیر  ۱۳۹۵

از مهر تا آزادی – اخاذی از اولیا دانش آموزان

171 0

از مهر تا آزادی – اخاذی از اولیا دانش آموزان

171 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 20 سبتامبر 2015 – 29 شهریور 1394

اعماق – خودرو سازى ايران ، شير بى يال و دم و اشكم

317 0

اعماق – خودرو سازى ايران ، شير بى يال و دم و اشكم

317 0

سيماى آزادى – 21 آذر 1393

اعماق – روزهاى خيابانى شبهاى كارتنى

414 0

اعماق – روزهاى خيابانى شبهاى كارتنى

414 0

سيماى آزادى – 25 آبان 1393

اعماق – عصر ارتباطات ، عصر وحشت ولايت فقيه

370 0

اعماق – عصر ارتباطات ، عصر وحشت ولايت فقيه

370 0

سيماى آزادى – 11 آبان 1393

اعماق – كودكانى كه هيچگاه كودكى نميكنند

372 0

اعماق – كودكانى كه هيچگاه كودكى نميكنند

372 0

سيماى آزادى – 18 آبان 1393

افزايش واردات و ورشكستگى ادعاهاى آخوند روحانى –  زمان برخاستن

361 0

اوین بگو – برگرفته از مشاهدات چند زندانی

314 0

اوین بگو – برگرفته از مشاهدات چند زندانی

314 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 23 آگوست 2014 – 2 شهریور 1394

ایستادن برای شوریدن بر درد ها

237 0

ایستادن برای شوریدن بر درد ها

237 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 3 آگوست 2015 – 12 مرداد 1394

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo