* */ گزارشات اقتصادى و اجتماعى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category گزارشات اقتصادى و اجتماعى

زمان برخاستن – خیزش هموطنان آذری ، رکود اقتصادی

252 0

زمان برخاستن – خیزش هموطنان آذری ، رکود اقتصادی

252 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 10 نوامبر 2015 – 19 آبان 1394

زمان برخاستن – عقب نشینی های نیروهای سرکوبگر در مقابل ایستادگی مردم ، غم بابا آب و نان

216 0

زمان برخاستن – عقب نشینی های نیروهای سرکوبگر در مقابل ایستادگی مردم ، غم بابا آب و نان

216 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 31 ژوئیه 2015 – 9 مرداد 1394

بگو آزادی – انعکاس اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

224 0

بگو آزادی – انعکاس اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

224 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۶ اردیبهشت  ۱۳۹۵

زیر پوست شهر – امکانات ورزشی در رژیم آخوندی

282 0

زیر پوست شهر – امکانات ورزشی در رژیم آخوندی

282 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 15 می 2015– 25 اردیبهشت 1394

دور نما – پيمان تجارت آزاد بين اروپا و آمريكا

504 0

دور نما – پيمان تجارت آزاد بين اروپا و آمريكا

504 0

سيماى آزادى – 23 آبان 1393

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

147 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

147 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ آبان ۱۳۹۵

زیر پوست شهر –  وبلاگ نویسی شغلی مرگبار در حاکمیت آخوندی

219 0

زیر پوست شهر – وبلاگ نویسی شغلی مرگبار در حاکمیت آخوندی

219 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 17 ژوئیه 2015 – 26 تیر 1394

در زیر پوست شهر – حقوق کارگران – 70% زیر خط فقر

252 0

در زیر پوست شهر – حقوق کارگران – 70% زیر خط فقر

252 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 29 آوريل 2015– 9 اردیبهشت 1394

نبض خیابان – شکاف و تبعیض جنسیتی علیه زنان کارگر

282 0

نبض خیابان – شکاف و تبعیض جنسیتی علیه زنان کارگر

282 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ اردیبهشت  ۱۳۹۵

ریشه ها – بانکها در خدمت غارت و چپاول

392 0

ریشه ها – بانکها در خدمت غارت و چپاول

392 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 2 می 2015– 12 اردیبهشت 1394

 


Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo