* */ گزارشات اقتصادى و اجتماعى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category گزارشات اقتصادى و اجتماعى

طنین خروش و درد – گزارشات تلفنی از وضعیت وخامتبار اقتصادی اجتماعی

264 0

طنین خروش و درد – گزارشات تلفنی از وضعیت وخامتبار اقتصادی اجتماعی

264 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ فروردین  ۱۳۹۵...

بگو آزادی – انعکاس اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم در ایران اسیر

248 0

بگو آزادی – انعکاس اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم در ایران اسیر

248 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۰ بهمن ۱۳۹۴...

عجب داستانی داریم – لایک و منبر

370 0

عجب داستانی داریم – لایک و منبر

370 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 11 دسامبر 2015 – 20 آذر 1394...

زمان برخاستن – ماه مهر ماه فریاد و اعتراض ، جاده های مرگ آور

226 0

زمان برخاستن – ماه مهر ماه فریاد و اعتراض ، جاده های مرگ آور

226 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 25 اکتبر 2015 – 3 آبان 1394...

زیر پوست شهر – وضعیت امکانات تحصیلی مدارس

194 0

زیر پوست شهر – وضعیت امکانات تحصیلی مدارس

194 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 21 سبتامبر 2015 – 30 شهریور 1394...

طنین خروش و درد

253 0

طنین خروش و درد

253 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 18 آگوست 2014 – 27 مرداد 1394...

زیر پوست شهر – اینان به کدام آتش سوختند؟

240 0

زیر پوست شهر – اینان به کدام آتش سوختند؟

240 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 10 ژوئیه 2015 – 19 تیر 1394...

طنین خروش و درد – اهانت کارگزاران رژیم ، زندگی زیر خط فقر

172 0

طنین خروش و درد – اهانت کارگزاران رژیم ، زندگی زیر خط فقر

172 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 24 می 2015– 3 خرداد 1394...

زمان برخاستن – مقاومت زندانیان سیاسی ، تخریب زیر ساختها ، مردم امنیت ندارند

242 0

زمان برخاستن – مقاومت زندانیان سیاسی ، تخریب زیر ساختها ، مردم امنیت ندارند

242 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 10 آوريل 2015– 21 فروردين 1394...

زمان برخاستن – درآمد مردم ، كارتن خوابى ، كودكان كار و … تالابها

327 0

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo