* */ ادبى – فرهنگى – علمى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category ادبى – فرهنگى – علمى

عجیب ولی واقعی – دوچرخه سرعت بالا ، آقای زوم ، شرطی شدن ، فلسفه خمیازه

490 0

عجیب ولی واقعی – دوچرخه سرعت بالا ، آقای زوم ، شرطی شدن ، فلسفه خمیازه

490 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 29 آوريل 2015– 9 اردیبهشت 1394

دانستنيها – برخورد شهاب سنگ – قسمت اول

388 0

دانستنيها – برخورد شهاب سنگ – قسمت اول

388 0

سيماى آزادى – 4 آذر 1393

عجيب ولى واقعى – نقاشى با ميكروب ، قلم بازى ، ديوار صوتى

394 0

عجيب ولى واقعى – نقاشى با ميكروب ، قلم بازى ، ديوار صوتى

394 0

سيماى آزادى – 26 آذر 1393

عجيب ولى واقعى – پرش از روى خودرو ، …. ، آبشارمرگ

411 0

عجيب ولى واقعى – پرش از روى خودرو ، …. ، آبشارمرگ

411 0

سيماى آزادى – 17 دى 1393

واژه ها – ناتوراليسم

393 0

واژه ها – ناتوراليسم

393 0

سيماى آزادى – 12 بهمن 1393

هوشمند – بررسى جو زمين

283 0

هوشمند – بررسى جو زمين

283 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران– 28 فوريه 2015– 9 اسفند 1393

برندگان جایزه نوبل – پاتریک مودیانو برنده نوبل ادبیات 2014

357 0

برندگان جایزه نوبل – پاتریک مودیانو برنده نوبل ادبیات 2014

357 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران– 3 آوريل 2015– 14 فروردين 1394

زندگینامه دانشمندان جهان – برتراند راسل

392 0

زندگینامه دانشمندان جهان – برتراند راسل

392 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 28 آوريل 2015– 8 اردیبهشت 1394

مثل آباد – ما با دمب کنده رفتیم ولی اونها هم ده آباد کن نمیشن

300 0

مثل آباد – ما با دمب کنده رفتیم ولی اونها هم ده آباد کن نمیشن

300 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 29 می 2015– 8 خرداد 1394

واژه ها – دترمینیسم ، جبرگرایی

496 0

واژه ها – دترمینیسم ، جبرگرایی

496 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 5 ژوئیه 2015 – 14 تیر 1394

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo