* */ ادبى – فرهنگى – علمى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
View As:

Category ادبى – فرهنگى – علمى

روش شناخت علمى – قسمت دوم روش شناسايى چيست

598 0

روش شناخت علمى – قسمت دوم روش شناسايى چيست

598 0

سيماى آزادى – 9 آبان 1393

دورنما – آزمايشگاه سرن – پيوند فيزيك و فلسفه

527 0

دورنما – آزمايشگاه سرن – پيوند فيزيك و فلسفه

527 0

سيماى آزادى – 9 آبان 1393

زير ذره بين – روزى بنام روز دانشجو

520 0

زير ذره بين – روزى بنام روز دانشجو

520 0

سيماى آزادى – 16 آبان 1393

روش شناخت علمى – شناسايى ديناميك – قسمت سوم

568 0

روش شناخت علمى – شناسايى ديناميك – قسمت سوم

568 0

سيماى آزادى – 16 آبان 1393

واژه ها – ريويزيونيسم

509 0

واژه ها – ريويزيونيسم

509 0

سيماى آزادى – 18 آبان 1393

مجله هنرى سايه روشن – شعرى از مجاهد شهيد مهدى حسين پور (بهداد)

440 0

با يك هنرمند – ساتيا چيت راى از بزرگان سينماى هند

336 0

با يك هنرمند – ساتيا چيت راى از بزرگان سينماى هند

336 0

سيماى آزادى – 22 آبان 1393

نگاهى گذرا بر اشعار طلايه دار شعر و ادب ايران پروين اعتصامى

431 0

نگاهى گذرا بر اشعار طلايه دار شعر و ادب ايران پروين اعتصامى

431 0

سيماى آزادى – 22 آبان 1393

عجيب ولى واقعى – اشعه خورشيدى مرگبار و…

391 0

عجيب ولى واقعى – اشعه خورشيدى مرگبار و…

391 0

سيماى آزادى – 22 آبان 1393

دانستنيها – جهان از نگاه هاوكينگ – قسمت سوم

388 0

دانستنيها – جهان از نگاه هاوكينگ – قسمت سوم

388 0

سيماى آزادى – 23 آبان 1393

 


Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo