* */ ادبى – فرهنگى – علمى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category ادبى – فرهنگى – علمى

چالش های ذهن – برگرفته از فردای ما

40 0

چالش های ذهن – برگرفته از فردای ما

40 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۶ خرداد  ۱۳۹۶

دنیای کلمات، آشنایی با مفهوم واژه « استحاله » – برگفته از برنامه جوانان

47 0

دنیای کلمات، آشنایی با مفهوم واژه « استحاله » – برگفته از برنامه جوانان

47 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۶ خرداد  ۱۳۹۶

فوکوس « اولین عکس از انسان » شکار لحظات و تصاویر تاثیر گذار

42 0

فوکوس « اولین عکس از انسان » شکار لحظات و تصاویر تاثیر گذار

42 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۵ خرداد  ۱۳۹۶

قصه های زمین – پترا شهر سنگی گمشده، قسمت دوم

36 0

قصه های زمین – پترا شهر سنگی گمشده، قسمت دوم

36 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۵ خرداد  ۱۳۹۶

جهان ما – قاچاق عاج، قسمت پنجم

42 0

جهان ما – قاچاق عاج، قسمت پنجم

42 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۴ خرداد  ۱۳۹۶

تلنگر « جلب توجه مردم غرب به سوریه » فعالیت جوانان برای تغییر – برگرفته از فردای ما

48 0

تلنگر « جلب توجه مردم غرب به سوریه » فعالیت جوانان برای تغییر – برگرفته از فردای ما

48 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۳ خرداد  ۱۳۹۶

جهان، سیاست، اقتصاد – گذری بر جهان سیاست،‌ گزارشهای اقتصادی و دستاوردهای علمی

82 0

جهان، سیاست، اقتصاد – گذری بر جهان سیاست،‌ گزارشهای اقتصادی و دستاوردهای علمی

82 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۳ خرداد  ۱۳۹۶

چگونه ساخته می شود – پروسه تولید: عسل و آچارجغجغه ای

34 0

چگونه ساخته می شود – پروسه تولید: عسل و آچارجغجغه ای

34 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۳ خرداد  ۱۳۹۶

گزارش خبری روز – سفر ترامپ به منطقه ونگرانی های رژیم

65 0

گزارش خبری روز – سفر ترامپ به منطقه ونگرانی های رژیم

65 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۳ خرداد  ۱۳۹۶

رفتار اجتماعی در بوته آزمایش – برگرفته از فردای ما

43 0

رفتار اجتماعی در بوته آزمایش – برگرفته از فردای ما

43 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲خرداد  ۱۳۹۶

 


Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo