* */ گزارشات خبرى و تحليلى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category گزارشات خبرى و تحليلى

اعتراف به شكست

424 0

اعتراف به شكست

424 0

گزارش خبرى - سيماى آزادى– 11 آبان 1393

اعتراف به بى اعتبارى و ورشكستگى صدا و سيماى آخوندى

415 0

اعتراف به بى اعتبارى و ورشكستگى صدا و سيماى آخوندى

415 0

گزارش خبرى - سيماى آزادى– 24 آبان 1393

سرخ نشان دادن صورت با سيلى ، دود و دم خامنه اى

354 0

سرخ نشان دادن صورت با سيلى ، دود و دم خامنه اى

354 0

نگاهى به روزنامه هاى حكومتى - سيماى آزادى – 5 آذر 1393

ايران و جهان – اعتراضات دانشجويى در روز دانشجو 16 آذر 93

233 0

ايران و جهان – اعتراضات دانشجويى در روز دانشجو 16 آذر 93

233 0

سيماى آزادى – 16 آذر 1393

تخاصمات باندى در عين فضاى سازش روحانى و سپاه بر سر چپاول و غارت مردم

206 0

تخاصمات باندى در عين فضاى سازش روحانى و سپاه بر سر چپاول و غارت مردم

206 0

نگاهى به روزنامه هاى حكومتى - سيماى آزادى – 27 آذر 1393

جشن سرنگون نشدن و ترس از قيام بعدى

358 0

جشن سرنگون نشدن و ترس از قيام بعدى

358 0

نگاهى به روزنامه هاى حكومتى - سيماى آزادى – 10 دى 1393

ريشه هاى تشنج و درگيرى در مجلس ارتجاع – عقب نشينى موقت مجلس ارتجاع در وحشت از اعتراضات كارگران

345 0

ريشه هاى تشنج و درگيرى در مجلس ارتجاع – عقب نشينى موقت مجلس ارتجاع در وحشت از اعتراضات كارگران

345 0

بررسى مهمترين تحولات كشور در 360 درجه - سيماى آزادى – 22 دى 1393

معناى پيام خامنه اى به جوانان آمريكا و اروپا – بادكنك بورس قلابى رژيم تركيد

317 0

معناى پيام خامنه اى به جوانان آمريكا و اروپا – بادكنك بورس قلابى رژيم تركيد

317 0

بررسى مهمترين تحولات كشور در 360 درجه - سيماى آزادى – 5 بهمن 1393

تبليغات و دعاوى تروريستى توسط سركردگان سپاه چرا

209 0

تبليغات و دعاوى تروريستى توسط سركردگان سپاه چرا

209 0

گزارش خبرى - سيماى آزادى– 19 بهمن 1393

دود دم ضد استكبارى به منظور چانه زنى هسته اى ، تخاصمات باندى

197 0

دود دم ضد استكبارى به منظور چانه زنى هسته اى ، تخاصمات باندى

197 0

نگاهى به روزنامه هاى حكومتى - سيماى آزادى – 28 فوريه 2015– 9 اسفند 1393

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo