* */ گزارشات خبرى و تحليلى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category گزارشات خبرى و تحليلى

گزارش خبری – شرایط فوق حساس و تحولات پرشتاب

32 0

گزارش خبری – شرایط فوق حساس و تحولات پرشتاب

32 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش خبری – فشارها و تحریمها، سوخت جنگ انتخابات

26 0

گزارش خبری – فشارها و تحریمها، سوخت جنگ انتخابات

26 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش خبری – نمایش مفتضح رد و اعلام صلاحیتها

13 0

گزارش خبری – نمایش مفتضح رد و اعلام صلاحیتها

13 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش خبری – وحشت از خراب شدن نمایش انتخابات و شعله ور شدن قیام

17 0

گزارش خبری – وحشت از خراب شدن نمایش انتخابات و شعله ور شدن قیام

17 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش خبری – اعتراف به این که فاجعه پلاسکو مقصری جز حاکمیت آخوندی نداشته است

54 0

گزارش خبری – اعتراف به این که فاجعه پلاسکو مقصری جز حاکمیت آخوندی نداشته است

54 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

گزارش خبری – ورود رسمی رئیسی به صحنه نمایش انتخابات و پیامدهای آن

76 0

گزارش خبری – ورود رسمی رئیسی به صحنه نمایش انتخابات و پیامدهای آن

76 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

گزارش خبری – هشدارهای متقابل نسبت به خطر قیام

149 0

گزارش خبری – هشدارهای متقابل نسبت به خطر قیام

149 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

گزارش خبری – تاثیر حمله موشکی به سوریه در جنگ انتخابات

55 0

گزارش خبری – تاثیر حمله موشکی به سوریه در جنگ انتخابات

55 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ فروردین ۱۳۹۶

گزارش خبری – کاندیداتوری رئیسی و تشدید بحران در رژیم آخوندی

118 0

گزارش خبری – کاندیداتوری رئیسی و تشدید بحران در رژیم آخوندی

118 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

گزارش خبری – واکنشهای سراسیمه رژیم به حمله موشکی آمریکا به سوریه

79 0

گزارش خبری – واکنشهای سراسیمه رژیم به حمله موشکی آمریکا به سوریه

79 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

 


Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo