* */ ارتباط مستقيم | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category ارتباط مستقيم

بیستمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی – مهدی ابریشمچی، قسمت سوم

619 0

بیستمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی – مهدی ابریشمچی، قسمت سوم

619 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 28 دی 1394

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت سوم – احسان قرائی و سروش ابو طالبی

981 0

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت سوم – احسان قرائی و سروش ابو طالبی

981 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ خرداد  ۱۳۹۵

حمله جنایتکارانه موشکی به لیبرتی ، قسمت دوم

227 0

حمله جنایتکارانه موشکی به لیبرتی ، قسمت دوم

227 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 8 نوامبر 2015 – 17 آبان 1394

ارتباط مستقيم – تله اتمى و تشديد بحران نظام آخوندى – قسمت اول

910 0

ارتباط مستقيم – تله اتمى و تشديد بحران نظام آخوندى – قسمت اول

910 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران– 15 فوريه 2015– 26 بهمن 1393

کهکشان سرخ پایداران، قسمت سوم – مهمان برنامه : فریده کریمی

396 0

کهکشان سرخ پایداران، قسمت سوم – مهمان برنامه : فریده کریمی

396 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۱ مرداد ۱۳۹۵

گسترش فساد حکومتی، علل و ریشه های آن، قسمت اول – مهمان برنامه : یزدان حاج حمزه

392 0

گسترش فساد حکومتی، علل و ریشه های آن، قسمت اول – مهمان برنامه : یزدان حاج حمزه

392 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ آبان ۱۳۹۵

ارتباط مستقیم – گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – قسمت اول

516 0

ارتباط مستقیم – گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – قسمت اول

516 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 3 می 2015– 13 اردیبهشت 1394

موقعیت رژیم آخوندی در منطقه، قسمت اول – مهمانان برنامه: سنابرق زاهدی و حسین داعی الاسلام

159 0

موقعیت رژیم آخوندی در منطقه، قسمت اول – مهمانان برنامه: سنابرق زاهدی و حسین داعی الاسلام

159 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

بن بست برجام، مواضع متناقض رژیم، قسمت دوم – برنامه ارتباط مستقیم، شاهین قبادی

485 0

بن بست برجام، مواضع متناقض رژیم، قسمت دوم – برنامه ارتباط مستقیم، شاهین قبادی

485 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ آذر ۱۳۹۵

تظاهرات نه به روحانی در نیویورک

444 0

تظاهرات نه به روحانی در نیویورک

444 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 26 سبتامبر 2015 – 4 مهر 1394

 


Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo