* */ ارتباط مستقيم | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category ارتباط مستقيم

ارتباط مستقيم – رژيم آخوندى در تله اتمى  – قسمت اول

897 0

ارتباط مستقيم – رژيم آخوندى در تله اتمى – قسمت اول

897 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 16 نوامبر 2014 – 25 آبان 1393

ارتباط مستقیم – گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – قسمت دوم

355 0

ارتباط مستقیم – گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – قسمت دوم

355 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 3 می 2015– 13 اردیبهشت 1394

زهر اتمی و پیامدهای آن بر رژیم و درجامعه ایران و ارتباط رژیم با جامعه بین المللی ، قسمت دوم

449 0

زهر اتمی و پیامدهای آن بر رژیم و درجامعه ایران و ارتباط رژیم با جامعه بین المللی ، قسمت دوم

449 0

ارتباط مستقیم - سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 9 آگوست 2014 – 18 مرداد 1393

گفتگو با مهدی سامع – اوجگیری جدال در راس نظام بر سر هژمونی در آستانه انتخابات رژیم ، قسمت اول

490 0

گفتگو با مهدی سامع – اوجگیری جدال در راس نظام بر سر هژمونی در آستانه انتخابات رژیم ، قسمت اول

490 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 14 دی 1394

بیستمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی – مهدی ابریشمچی، قسمت چهارم

577 0

بیستمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی – مهدی ابریشمچی، قسمت چهارم

577 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 28 دی 1394

حکومت آخوندی: رکوردار جهانی اعدام، دشمن حقوق بشر چرا؟ – قسمت دوم – فریده کریمی

932 0

حکومت آخوندی: رکوردار جهانی اعدام، دشمن حقوق بشر چرا؟ – قسمت دوم – فریده کریمی

932 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۹ خرداد  ۱۳۹۵

پیروزی بزرگ مقاومت، کارزار دادخواهی قتل عام، قسمت دوم – مهمان برنامه: محمدعلی توحیدی

449 0

پیروزی بزرگ مقاومت، کارزار دادخواهی قتل عام، قسمت دوم – مهمان برنامه: محمدعلی توحیدی

449 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

رژیم آخوندی، ۳۸ سال پس از انقلاب، قسمت اول – مهمان برنامه مهدی سامع

346 0

رژیم آخوندی، ۳۸ سال پس از انقلاب، قسمت اول – مهمان برنامه مهدی سامع

346 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

ارتباط مستقيم – كارزار بين المللى براى حقوق مجاهدان ليبرتى – قسمت دوم

574 0

ارتباط مستقيم – كارزار بين المللى براى حقوق مجاهدان ليبرتى – قسمت دوم

574 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران– 4 ژانويه 2015– 14 دى 1393

ارتباط مستقیم – ویژه برنامه گردهمایی بزرگ مقاومت ، قسمت دوم

587 0

ارتباط مستقیم – ویژه برنامه گردهمایی بزرگ مقاومت ، قسمت دوم

587 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 31 می 2015– 10 خرداد 1394

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo