* */ منتخب ويدئوها | SIMAY AZADI intv | Page 2


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category منتخب ويدئوها

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – سوم اردیبهشت

11 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – سوم اردیبهشت

11 0

خلاصه موضوعات روز: مقصر اصلی سیل در ایران چه کسی است؟ - تکثیر درختان کالیفرنیا و جلوگیری از نابودی درختان کهنسال - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

فردای ما « دانشجوی شجاع » برگرفته از برنامه جوانان

8 0

فردای ما « دانشجوی شجاع » برگرفته از برنامه جوانان

8 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

8 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

8 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

رای من سرنگونی – هزار اشرف می‌سازیم – بیست و پنجم فروردین

91 0

رای من سرنگونی – هزار اشرف می‌سازیم – بیست و پنجم فروردین

91 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست و پنجم فروردین

0 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست و پنجم فروردین

0 0

خلاصه موضوعات روز: آخوندهای حاکم بر ایران رکورد دار اعدام در جهان – سیرک ثبت نام انتخابات رژیم، توهین به هویت ایرانی – بیابانی کردن مناطق جنگلی با قطع بی رویه درختان - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

سر و ته یه کرباسن « آخوند شیاد روحانی – بخش اول » آشنایی با مهره های ولایت فقیه

102 0

سر و ته یه کرباسن « آخوند شیاد روحانی – بخش اول » آشنایی با مهره های ولایت فقیه

102 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

فردای ما « ایستادگان » برگرفته از برنامه جوانان

0 0

فردای ما « ایستادگان » برگرفته از برنامه جوانان

0 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

67 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

67 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

رای من سرنگونی – هزار اشرف می‌سازیم – بیست و چهارم فروردین

66 0

رای من سرنگونی – هزار اشرف می‌سازیم – بیست و چهارم فروردین

66 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

معصومیت پرپر شده، قسمت اول – وضعیت کودکان – برگرفته از فردای ما

44 0

معصومیت پرپر شده، قسمت اول – وضعیت کودکان – برگرفته از فردای ما

44 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ فروردین ۱۳۹۶Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo