* */ منتخب ويدئوها | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category منتخب ويدئوها

تبیین جهان ، قسمت سوم : نگاهی به پاسخ اسلام به ۳ مساله اساسی ایدئولوژی ( وجود – انسان – تاریخ

2.20K 0

تبیین جهان ، قسمت سوم : نگاهی به پاسخ اسلام به ۳ مساله اساسی ایدئولوژی ( وجود – انسان – تاریخ

2.20K 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 15 آگوست 2014 – 24 مرداد 1394

تبیین جهان – قسمت اول : اساسی ترین مساله هر فلسفه

2.06K 0

تبیین جهان – قسمت اول : اساسی ترین مساله هر فلسفه

2.06K 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 1 آگوست 2015 – 10 مرداد 1394

از قطره تا دریا ، قسمت هشتم – درسهایی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران

1.74K 0

از قطره تا دریا ، قسمت هشتم – درسهایی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران

1.74K 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 18 آگوست 2014 – 27 مرداد 1394

سخنان مرضیه باباخانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران در تظاهرات نه به روحانی

1.63K 0

سخنان مرضیه باباخانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران در تظاهرات نه به روحانی

1.63K 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 8 بهمن 1394

ویژه برنامه نه به روحانی، قسمت پایانی – تظاهرات علیه رئیس جمهور رکورد دار اعدام

1.54K 0

ویژه برنامه نه به روحانی، قسمت پایانی – تظاهرات علیه رئیس جمهور رکورد دار اعدام

1.54K 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 8 بهمن 1394

مصاحبه های کوتاه با شرکت کنندگان در تظاهرات نه به روحانی

1.49K 0

مصاحبه های کوتاه با شرکت کنندگان در تظاهرات نه به روحانی

1.49K 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 8 بهمن 1394

اقتصاد به زبان ساده ، قسمت اول

1.48K 0

اقتصاد به زبان ساده ، قسمت اول

1.48K 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 18 دسامبر 2015 – 27 آذر 1394

پایانی بر داستان یک توطئه – حقیقت زیبای مقاومت و آزادی ، قسمت اول

1.46K 0

پایانی بر داستان یک توطئه – حقیقت زیبای مقاومت و آزادی ، قسمت اول

1.46K 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 16 ژوئن 2015– 26 خرداد 1394

شطرنجی ۹۵ – نگاهی به زد و خورد مهره های نظام حول سرکشیدن جام زهر

1.41K 0

شطرنجی ۹۵ – نگاهی به زد و خورد مهره های نظام حول سرکشیدن جام زهر

1.41K 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 15 آگوست 2014 – 24 مرداد 1394

به یاد مجاهد قهرمان حبیب خبیری کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران

1.41K 0

به یاد مجاهد قهرمان حبیب خبیری کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران

1.41K 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 20 ژوئن 2015– 30 خرداد 1394

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo