* */ منتخب ويدئوها | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category منتخب ويدئوها

تبیین جهان ، قسمت سوم : نگاهی به پاسخ اسلام به ۳ مساله اساسی ایدئولوژی ( وجود – انسان – تاریخ

2.24K 0

تبیین جهان ، قسمت سوم : نگاهی به پاسخ اسلام به ۳ مساله اساسی ایدئولوژی ( وجود – انسان – تاریخ

2.24K 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 15 آگوست 2014 – 24 مرداد 1394

تبیین جهان – قسمت اول : اساسی ترین مساله هر فلسفه

2.12K 0

تبیین جهان – قسمت اول : اساسی ترین مساله هر فلسفه

2.12K 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 1 آگوست 2015 – 10 مرداد 1394

از قطره تا دریا ، قسمت هشتم – درسهایی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران

1.80K 0

از قطره تا دریا ، قسمت هشتم – درسهایی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران

1.80K 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 18 آگوست 2014 – 27 مرداد 1394

سخنان مرضیه باباخانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران در تظاهرات نه به روحانی

1.68K 0

سخنان مرضیه باباخانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران در تظاهرات نه به روحانی

1.68K 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 8 بهمن 1394

ویژه برنامه نه به روحانی، قسمت پایانی – تظاهرات علیه رئیس جمهور رکورد دار اعدام

1.58K 0

ویژه برنامه نه به روحانی، قسمت پایانی – تظاهرات علیه رئیس جمهور رکورد دار اعدام

1.58K 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 8 بهمن 1394

مصاحبه های کوتاه با شرکت کنندگان در تظاهرات نه به روحانی

1.53K 0

مصاحبه های کوتاه با شرکت کنندگان در تظاهرات نه به روحانی

1.53K 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 8 بهمن 1394

اقتصاد به زبان ساده ، قسمت اول

1.52K 0

اقتصاد به زبان ساده ، قسمت اول

1.52K 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 18 دسامبر 2015 – 27 آذر 1394

پایانی بر داستان یک توطئه – حقیقت زیبای مقاومت و آزادی ، قسمت اول

1.51K 0

پایانی بر داستان یک توطئه – حقیقت زیبای مقاومت و آزادی ، قسمت اول

1.51K 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 16 ژوئن 2015– 26 خرداد 1394

به یاد مجاهد قهرمان حبیب خبیری کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران

1.45K 0

به یاد مجاهد قهرمان حبیب خبیری کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران

1.45K 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 20 ژوئن 2015– 30 خرداد 1394

شطرنجی ۹۵ – نگاهی به زد و خورد مهره های نظام حول سرکشیدن جام زهر

1.44K 0

شطرنجی ۹۵ – نگاهی به زد و خورد مهره های نظام حول سرکشیدن جام زهر

1.44K 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 15 آگوست 2014 – 24 مرداد 1394

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo