* */ منتخب ويدئوها | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category منتخب ويدئوها

وحشت و درماندگی رژیم از رشد و گسترش حرکتهای اعتراضی – برگرفته از ۳۶۰ درجه

191 0

وحشت و درماندگی رژیم از رشد و گسترش حرکتهای اعتراضی – برگرفته از ۳۶۰ درجه

191 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ اسفند ۱۳۹۵

دو عقب نشینی و معنی سیاسی آن – برگرفته از ۳۶۰ درجه

137 0

دو عقب نشینی و معنی سیاسی آن – برگرفته از ۳۶۰ درجه

137 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

قیام آتش – به مناسبت چهارشنبه سوری آتشین – بیست و دوم اسفند

37 0

قیام آتش – به مناسبت چهارشنبه سوری آتشین – بیست و دوم اسفند

37 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

به پیشواز نوروز ۱۳۹۶ – ۱ روز تا فرا رسیدن نوروز

220 0

به پیشواز نوروز ۱۳۹۶ – ۱ روز تا فرا رسیدن نوروز

220 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران در سالی که گذشت، قسمت دوم

127 0

ایران در سالی که گذشت، قسمت دوم

127 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ فروردین ۱۳۹۶

لبخندی بر خرابه ها – گزارشی از اورینت نیوز

108 0

لبخندی بر خرابه ها – گزارشی از اورینت نیوز

108 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

دانشجو – بازتاب اعتراضات دانشجویی، برگرفته از برنامه جوانان

24 0

دانشجو – بازتاب اعتراضات دانشجویی، برگرفته از برنامه جوانان

24 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

سرخط – بررسی مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران	– هفدهم اردیبهشت

106 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران – هفدهم اردیبهشت

106 0

موضوعات روز: ترس رژیم از فضای مجازی در بحبوحه انتخابات – وضعیت خدمات پزشکی ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی – بسیج عمومی برای نظافت شهر رستن در سوریه - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

رای من سرنگونی، قسمت اول – هزار اشرف می سازیم – ویژه برنامه تحریم انتخابات – بیست و هفتم اردیبهشت

124 0

رای من سرنگونی، قسمت اول – هزار اشرف می سازیم – ویژه برنامه تحریم انتخابات – بیست و هفتم اردیبهشت

124 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۷ اردیبهشت  ۱۳۹۶

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه، گزارش از یمن و سوریه

100 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه، گزارش از یمن و سوریه

100 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۴ خرداد  ۱۳۹۶

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo