* */ منتخب ويدئوها | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category منتخب ويدئوها

تلنگر – تلاش جوانان برای تحقق رویای حقوق بشر

496 1

تلنگر – تلاش جوانان برای تحقق رویای حقوق بشر

496 1

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ فروردین  ۱۳۹۵

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

119 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

119 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

تلنگر « فعال حقوق کودکان » روایتگر تلاش جوانان برای تغییر

126 0

تلنگر « فعال حقوق کودکان » روایتگر تلاش جوانان برای تغییر

126 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران–  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – سوم اسفند

213 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – سوم اسفند

213 0

خلاصه موضوعات روز : دستیابی رژیم به بمب اتمی رویا یا واقعیت؟ - اعتراض خاموشی ناپذیر کارگران پلی اکریل – وضعیت بیماران دیالیزی در حکومت آخوندها – تاسیس دانشکده نظامی ارتش آزاد سوریه - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

179 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

179 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

0 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

0 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست وسوم اسفند

0 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست وسوم اسفند

0 0

خلاصه موضوعات روز: - ترس از چهارشنبه سوری رژیم – آخرین وضعیت زندانیان سیاسی- سهم کارگران ایرن خودرو از سالیان کار در کارخانه جیست؟ -داستان فداکاری یکی از فرزندان سوریه سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

پیامهای نوروزی – بهرام مودت و دکتر منشور وارسته

130 0

پیامهای نوروزی – بهرام مودت و دکتر منشور وارسته

130 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱ فروردین ۱۳۹۵

جهان در سالی که گذشت، قسمت چهارم

0 0

جهان در سالی که گذشت، قسمت چهارم

0 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ فروردین ۱۳۹۶

بی پرده – جدایی دین از دولت

2 0

بی پرده – جدایی دین از دولت

2 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo