* */ كنفرانس هاى سياسى | SIMAY AZADI intv | Page 2


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category كنفرانس هاى سياسى

اوا دوران راموس – نماینده پیشین پارلمان اسپانیا

72 0

اوا دوران راموس – نماینده پیشین پارلمان اسپانیا

72 0

اجلاس بین المللی به مناسبت روز جهانی زن در باره تجربه رهایی زنان در مقاومت ایران...

گری دوران وادال – سناتور پیشین – اسپانیا

77 0

گری دوران وادال – سناتور پیشین – اسپانیا

77 0

اجلاس بین المللی به مناسبت روز جهانی زن در باره تجربه رهایی زنان در مقاومت ایران...

سناتور استفانانیا پتژوپانه – عضو سنای ایتالیا

63 0

سناتور استفانانیا پتژوپانه – عضو سنای ایتالیا

63 0

اجلاس بین المللی به مناسبت روز جهانی زن در باره تجربه رهایی زنان در مقاومت ایران...

ساکای ماسیکانا هلند – وزیر پیشین یکپارچگی ملی زیمبابوه

51 0

ساکای ماسیکانا هلند – وزیر پیشین یکپارچگی ملی زیمبابوه

51 0

اجلاس بین المللی به مناسبت روز جهانی زن در باره تجربه رهایی زنان در مقاومت ایران...

جولی گیرلینگ – نماینده پارلمان اروپا از انگلستان

45 0

جولی گیرلینگ – نماینده پارلمان اروپا از انگلستان

45 0

اجلاس بین المللی به مناسبت روز جهانی زن در باره تجربه رهایی زنان در مقاومت ایران...

سناتور اولین یونه عضو سنای فرانسه

67 0

سناتور اولین یونه عضو سنای فرانسه

67 0

اچلاس بین المللی به مناسبت روز چهانی زن – در باره تچربه رهایی زنان در مقاومت ایران...

ایوتا رادیکووا- نخست وزیر پیشین اسلواکی

64 0

ایوتا رادیکووا- نخست وزیر پیشین اسلواکی

64 0

اچلاس بین المللی به مناسبت روز چهانی زن – در باره تچربه رهایی زنان در مقاومت ایران...

لیندا چاوز مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید – رئیس مرکز فرصتهای برابر

92 0

لیندا چاوز مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید – رئیس مرکز فرصتهای برابر

92 0

اچلاس بین المللی به مناسبت روز چهانی زن – در باره تچربه رهایی زنان در مقاومت ایران...

سخنان رئیس جمهور برگزیده مقاومت – مریم رجوی

86 0

سخنان رئیس جمهور برگزیده مقاومت – مریم رجوی

86 0

اچلاس بین المللی به مناسبت روز چهانی زن – در باره تچربه رهایی زنان در مقاومت ایران...

الهام زنجانی

140 0

الهام زنجانی

140 0

بروکسل – بلژیک: کنفرانس به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن با شرکت منتخبان بلژیکی و نمایندگان پارلمان اروپا...Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo