* */ كنفرانس هاى سياسى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category كنفرانس هاى سياسى

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت – 1395

4.23K 0

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت – 1395

4.23K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

هیئت جوانان اسلواکی ، چک ، لهستان – بازپخش

4.11K 0

هیئت جوانان اسلواکی ، چک ، لهستان – بازپخش

4.11K 0

گردهمائی بزرگ مقاومت در پاریس – ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ – ایران دمکراتیک و غیر اتمی ، سرنگونی خلیفه ارتجاع و تروریسم ، با هزار اشرف و ارتش آزادی

ترانه كردى” خبر ندارى “، تقديم به شهداى دلير كرد

2.61K 0

ترانه كردى” خبر ندارى “، تقديم به شهداى دلير كرد

2.61K 0

بزرگداشت 8 مارس روز جهانى زن با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران – براى بردبارى وبرابرى ، عليه بنيادگرايى مذهبى – برلين 7 مارس 2015

کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو، قسمت دوم

1.65K 0

کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو، قسمت دوم

1.65K 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ مهر ۱۳۹۵

سخنان مرضیه باباخانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران در تظاهرات نه به روحانی

1.63K 0

سخنان مرضیه باباخانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران در تظاهرات نه به روحانی

1.63K 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 8 بهمن 1394

قطعنامه پایانی تظاهرات نه به روحانی در پاریس – محکومیت سفر روحانی به فرانسه

1.56K 0

قطعنامه پایانی تظاهرات نه به روحانی در پاریس – محکومیت سفر روحانی به فرانسه

1.56K 0

کلیپ خبری - تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 8 بهمن 1394

گردهمایی بزرگ مقاومت – پاریس – سخنرانی مریم رجوی

1.51K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت – پاریس – سخنرانی مریم رجوی

1.51K 0

گردهمائی بزرگ مقاومت در پاریس – ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ – ایران دمکراتیک و غیر اتمی ، سرنگونی خلیفه ارتجاع و تروریسم ، با هزار اشرف و ارتش آزادی

نرگس عضدانلو – کاندیدای شورای مرکزی سازمان مجاهدین – بازپخش

1.50K 0

نرگس عضدانلو – کاندیدای شورای مرکزی سازمان مجاهدین – بازپخش

1.50K 0

گردهمائی بزرگ مقاومت در پاریس – ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ – ایران دمکراتیک و غیر اتمی ، سرنگونی خلیفه ارتجاع و تروریسم ، با هزار اشرف و ارتش آزادی ، میتوان و باید

سخنان ژاک بوتو، شهردار منطقه دو پاریس در تظاهرات نه به روحانی

1.35K 0

سخنان ژاک بوتو، شهردار منطقه دو پاریس در تظاهرات نه به روحانی

1.35K 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 8 بهمن 1394

کاک بابا شیخ حسینی – دبیرکل سازمان خبات کردستان ایران

1.26K 0

کاک بابا شیخ حسینی – دبیرکل سازمان خبات کردستان ایران

1.26K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo