* */ كنفرانس هاى سياسى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category كنفرانس هاى سياسى

گونترفرهویگن – نایب رئیس پیشین کمیسیون اروپا

131 0

گونترفرهویگن – نایب رئیس پیشین کمیسیون اروپا

131 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

فائقه فهیم – نماینده پارلمان مصر

221 0

فائقه فهیم – نماینده پارلمان مصر

221 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران

مهدی سامع – مسئول کمیسیون صنایع شورای ملی مقاومت

360 0

مهدی سامع – مسئول کمیسیون صنایع شورای ملی مقاومت

360 0

سمینار جوامع ایرانیان در اروپا با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت – دادخواهی ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی قتل عام شده – فراخوان به محاکمه سران رژیم آخوندی به خاطر قتل عام ۶۷

نمایشگاه قتل عام ۶۷ در شهرداری منطقه یک پاریس

620 0

نمایشگاه قتل عام ۶۷ در شهرداری منطقه یک پاریس

620 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ مهر ۱۳۹۵

ژوزه بووه – نماینده پارلمان اروپا از فرانسه

201 0

ژوزه بووه – نماینده پارلمان اروپا از فرانسه

201 0

پارلمان اروپا – کنفرانس موج اعدام ها در ایران و سیاست اتحادیه اروپا ۷ دسامبر ۲۰۱۶

فرانسوا کلکومبه – بنیانگذار سندیکای قضات فرانسه

218 0

فرانسوا کلکومبه – بنیانگذار سندیکای قضات فرانسه

218 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

سخنرانى ژان پير بكه

356 0

سخنرانى ژان پير بكه

356 0

تقدير از هانرى لوكلرك برجسته ترين وكيل فرانسه – پيروزى عدالت – حقانيت مقاومت ايران - سيماى آزادى – 20 آبان 1393

كنفرانس در مقر اصلى پارلمان اروپا پيرامون نقض حقوق بشر در ايران با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت

516 0

سخنرانى مريم رجوى

389 0

سخنرانى مريم رجوى

389 0

گردهمايى همه براى بردبارى و دمكراسى عليه بنياد گرايى مذهبى در پاريس با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت هم زمان با تظاهرات تاريخى مردم فرانسه 11 ژانويه 2015 - سيماى آزادى – 23 دى 1393

سناتور تينى كوكس از هلند – رئيس گروه متحد چپ اروپايى در شوراى اروپا

193 0

سناتور تينى كوكس از هلند – رئيس گروه متحد چپ اروپايى در شوراى اروپا

193 0

مجمع پارلمانى شوراى اروپا ، كنفرانس و دو استماع پارلمانى با حضور مريم رجوى ( بحران تروريسم و افراطى گرى ، ريشه ها ، راه كارها و نقش ديكتاتورى مذهبى ايران ) استراسبورگ – 26 ژانويه 2015 – مريم رجوى : خلع يد از رژيم ايرا...

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo