* */ مسعود رجوى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category مسعود رجوى

حسين پيامبر جاودان آزادى – تاسوعا – مسعود رجوى – 1378

857 0

حسين پيامبر جاودان آزادى – تاسوعا – مسعود رجوى – 1378

857 0

سيماى آزادى – 11 آبان 1393

استراتژى قيام و سرنگونى – ادامه فصل هشتم : سخنرانى بازرگان در مجلس ارتجاع پس از 5 مهر

417 0

استراتژى قيام و سرنگونى – ادامه فصل هشتم : سخنرانى بازرگان در مجلس ارتجاع پس از 5 مهر

417 0

استراتژى قيام و سرنگونى – ادامه فصل هشتم : سخنرانى بازرگان در مجلس ارتجاع پس از 5 مهر - سلسله آموزش براى نسل جوان در داخل كشور – مسعود رجوى 30 دى 1388

از پیام رمضان – قسمت اول ب : سستی و ضعف و ذلت سه مرز سرخ ایدئولوژیکی مجاهد خلق

380 0

از پیام رمضان – قسمت اول ب : سستی و ضعف و ذلت سه مرز سرخ ایدئولوژیکی مجاهد خلق

380 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 21 ژوئن 2015– 31 خرداد 1394

حق مشروع و قانونی دفاع از خود بی محابا ، هرزمان ، هرمکان – مسعود رجوی 27 شهریور۱۳۹۲

490 0

حق مشروع و قانونی دفاع از خود بی محابا ، هرزمان ، هرمکان – مسعود رجوی 27 شهریور۱۳۹۲

490 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 26 ژوئیه 2015 – 4 مرداد 1394

تبیین جهان – قسمت نوزدهم : نخستین قاعده تکامل ، بخش ششم و پایانی قاعده اول تکامل

1.06K 0

تبیین جهان – قسمت نوزدهم : نخستین قاعده تکامل ، بخش ششم و پایانی قاعده اول تکامل

1.06K 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 12 دی 1394

تبیین جهان، قسمت سی و هشتم: چهارمین قاعده تکامل، رهایی

834 0

تبیین جهان، قسمت سی و هشتم: چهارمین قاعده تکامل، رهایی

834 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ خرداد  ۱۳۹۵

تبیین جهان، قسمت چهل و سوم: علم و فلسفه، علم چیست؟

430 0

تبیین جهان، قسمت چهل و سوم: علم و فلسفه، علم چیست؟

430 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

تبیین جهان، قسمت پنجاه و پنجم: آشنایی با برخوردهای مکانیک در زمینه های مختلف – مسعود رجوی

589 0

تبیین جهان، قسمت پنجاه و پنجم: آشنایی با برخوردهای مکانیک در زمینه های مختلف – مسعود رجوی

589 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ آذر ۱۳۹۵

پيام آشنا – گزيده اولين سخنرانى مسعود رجوى در دانشگاه تهران – 4 بهمن 1357

556 0

استراتژى قيام و سرنگونى –  فصل دوازدهم ، قسمت ششم

651 0

استراتژى قيام و سرنگونى – فصل دوازدهم ، قسمت ششم

651 0

استراتژى قيام و سرنگونى – فصل دوازدهم ، قسمت ششم - سلسله آموزش براى نسل جوان در داخل كشور ، مسعود رجوى 30 دى 1388

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo