* */ مريم رجوى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
View As:

Category مريم رجوى

پيام به كنفرانس پارلمانى در مجلس انگلستان

881 0

پيام به كنفرانس پارلمانى در مجلس انگلستان

881 0

كنفرانس در پارلمان انگلستان – محكوميت جنايت اسيد پاشى بر روى زنان و اعدام – فراخوان به اقدام فورى براى تامين امنيت اشرفيها در ليبرتى

مريم رجوى – محرم 1393

774 0

مريم رجوى – محرم 1393

774 0

تجديد عهد مجاهدان آزادى با سرور آزادگان عاشوراى 1393 - سيماى آزادى – 14 آبان 1393

قدر دانى از حاميان فرانسوى مقاومت

646 0

قدر دانى از حاميان فرانسوى مقاومت

646 0

سيماى آزادى – 18 آبان 1393

تقدير از هانرى لوكلرك برجسته ترین وکیل فرانسه

998 0

تقدير از هانرى لوكلرك برجسته ترین وکیل فرانسه

998 0

تقدير از هانرى لوكلرك برجسته ترين وكيل فرانسه – پيروزى عدالت – حقانيت مقاومت ايران - سيماى آزادى – 20 آبان 1393

کنفرانس – مسلمانان متحد در برابر سوء استفاده افراط گرايان از اسلام

514 0

کنفرانس – مسلمانان متحد در برابر سوء استفاده افراط گرايان از اسلام

514 0

مسلمانان متحد در برابر سوء استفاده افراط گرايان از اسلام ، كنفرانس با حضور مريم رجوى 9 آذر1393

كنفرانس در پارلمان اروپا پيرامون نقض حقوق بشر در ايران

586 0

كنفرانس در پارلمان اروپا پيرامون نقض حقوق بشر در ايران

586 0

كنفرانس در پارلمان اروپا پيرامون نقض حقوق بشر در ايران با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت

پيام مريم رجوى به مناسبت سالروز ميلاد مسيح و آغاز سال 2015 ميلادى

928 0

مريم رجوى – مجمع پارلمانى شوراى اروپا

542 0

مريم رجوى – مجمع پارلمانى شوراى اروپا

542 0

مجمع پارلمانى شوراى اروپا ، كنفرانس و دو استماع پارلمانى با حضور مريم رجوى ( بحران تروريسم و افراطى گرى ، ريشه ها ، راه كارها و نقش ديكتاتورى مذهبى ايران ) استراسبورگ – 26 ژانويه 2015 – مريم رجوى : خلع يد از رژيم ايرا...

كنفرانس – بنيادگرايى و تروريزم تحت نام اسلام

726 0

كنفرانس – بنيادگرايى و تروريزم تحت نام اسلام

726 0

كنفرانس بين المللى در پاريس با حضوررئيس جمهور برگزيده مقاومت –بنيادگرايى و تروريزم تحت نام اسلام – ريشه ها ، راه حلها ونقش حكومت آخوندى 18 بهمن 1393(7  فوريه 2015 سيماى آزادى-20 بهمن 1393

برلین  – ورود به سالن كنفرانس و اداى احترام به نماد شهدا

913 0

برلین – ورود به سالن كنفرانس و اداى احترام به نماد شهدا

913 0

كنفرانس بين المللى در برلين با حضور مريم رجوى به مناسبت روز جهانى زن – براى بردبارى و برابرى عليه بنيادگرايى و زن ستيزى – 7 مارس 2015- 16 اسفند 1393

 


Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo