* */ شوراى ملى مقاومت | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category شوراى ملى مقاومت

قطع دست توسط دژخیمان خامنه ای – اطلاعیه دبیرخانه شورا

311 0

قطع دست توسط دژخیمان خامنه ای – اطلاعیه دبیرخانه شورا

311 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 30 ژوئن 2015 – 9 تیر 1394

جلوگیری کمیته سرکوب از وصل لیبرتی به شبکه برق سراسری – اطلاعیه دبیرخانه شورا

375 0

جلوگیری کمیته سرکوب از وصل لیبرتی به شبکه برق سراسری – اطلاعیه دبیرخانه شورا

375 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 25 ژوئن 2015 – 4 تیر 1394

اذعان تکاندهنده مقامات رژیم به زندانی بودن ۱۰۰۰ معلم – اطلاعیه کمیسیون آموزش و پرورش شورا

420 0

اذعان تکاندهنده مقامات رژیم به زندانی بودن ۱۰۰۰ معلم – اطلاعیه کمیسیون آموزش و پرورش شورا

420 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 15 آگوست 2014 – 24 مرداد 1394

حمله وحشیانه دژخیمان خامنه ای به زندانیان – اطاعیه دبیرخانه شورا

298 0

حمله وحشیانه دژخیمان خامنه ای به زندانیان – اطاعیه دبیرخانه شورا

298 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 29 آگوست 2014 – 7 شهریور 1394

اطلاعیه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت

51 0

اطلاعیه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت

51 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۱ اردیبهشت  ۱۳۹۶

حمله و آتشباری بسیار سنگین به کمپ لیبرتی در عراق – اطلاعیه های شماره شش دبیرخانه شورا

852 0

حمله و آتشباری بسیار سنگین به کمپ لیبرتی در عراق – اطلاعیه های شماره شش دبیرخانه شورا

852 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 29 اکتبر 2015 – 7 آبان 1394

فراخوان مقاومت ایران به تحقیق پیرامون شرایط زندانها – اطلاعیه شورا

172 0

فراخوان مقاومت ایران به تحقیق پیرامون شرایط زندانها – اطلاعیه شورا

172 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

اطلاعيه كميسيون زنان شوراى ملى مقاومت – مزدوران بسيجى حداقل 6 زن را با چاقو مضروب كردند

485 0

افشای تاکتیک های فریبکارانه خامنه ای در مذاکرات اتمی با جامعه جهانی

530 0

افشای تاکتیک های فریبکارانه خامنه ای در مذاکرات اتمی با جامعه جهانی

530 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 25 ژوئن 2015 – 4 تیر 1394

اطلاعیه کمیسیون زنان شورا – لغو مجازات اعدام

371 0

اطلاعیه کمیسیون زنان شورا – لغو مجازات اعدام

371 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ فروردین  ۱۳۹۵

 


Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo