* */ شوراى ملى مقاومت | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category شوراى ملى مقاومت

اطلاعيه دير خانه شوراى ملى مقاومت – افزايش قيمت نان ، افزايش تورم و گرانى و تشديد فقر و محروميت كارگران و اقشار كم در آمد را بدنبال خواهد داشت

409 0

معرفى كتاب – اطلاعيه ها و اسناد روشنگر كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراى ملى مقاومت 2014-2013

357 0

اطلاعیه  کمیسیون کار شورای ملی مقاومت – اول ماه مه بر کارگران ایران مبارک باد

295 0

اطلاعیه کمیسیون کار شورای ملی مقاومت – اول ماه مه بر کارگران ایران مبارک باد

295 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 29 آوريل 2015– 9 اردیبهشت 1394

تشدید فشار بر زندانیان سیاسی در ماه مبارک رمضان – اطلاعیه دبیرخانه شورا

298 0

تشدید فشار بر زندانیان سیاسی در ماه مبارک رمضان – اطلاعیه دبیرخانه شورا

298 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 26 ژوئن 2015 – 5 تیر 1394

اعدام جنایتکارانه زندانی سیاسی کرد بهروز آلخانی – اطلاعیه دبیرخانه شورا

320 0

اعدام جنایتکارانه زندانی سیاسی کرد بهروز آلخانی – اطلاعیه دبیرخانه شورا

320 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 26 آگوست 2014 – 4 شهریور 1394

جلسه کنفرانس مونیخ در تهران علیه صلح و امنیت و قویا محکوم است – اطلاعیه کمیسیون خارجه شورا

396 0

جلسه کنفرانس مونیخ در تهران علیه صلح و امنیت و قویا محکوم است – اطلاعیه کمیسیون خارجه شورا

396 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 15 اکتبر 2015 – 23 مهر 1394

شوی مضحک سفارت آخوندها و کمیته سرکوب – اطلاعیه دبیرخانه شورا

340 0

شوی مضحک سفارت آخوندها و کمیته سرکوب – اطلاعیه دبیرخانه شورا

340 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 27 نوامبر 2015 – 6 آذر 1394

دستگیری شمار زیادی از خانواده ها در مقابل زندان اوین – اطلاعیه دبیرخانه شورا

534 0

دستگیری شمار زیادی از خانواده ها در مقابل زندان اوین – اطلاعیه دبیرخانه شورا

534 0

کلیپ خبری - تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

مجازات ضد انسانی قطع انگشتان دو زندانی – اطلاعیه دبیرخانه شورا

357 0

مجازات ضد انسانی قطع انگشتان دو زندانی – اطلاعیه دبیرخانه شورا

357 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ اردیبهشت  ۱۳۹۵

ایران – اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گوهر دشت در اعتراض به اعدام جمعی

384 0

ایران – اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گوهر دشت در اعتراض به اعدام جمعی

384 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo