* */ ویژه برنامه های گردهمایی سالانه مقاومت | SIMAY AZADI intv | Page 2


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category ویژه برنامه های گردهمایی سالانه مقاومت

جمال العواضی – رئیس مرکز حقوق بشر یمن

366 0

جمال العواضی – رئیس مرکز حقوق بشر یمن

366 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران

حیات الریس – رئیس اتحادیه نویسندگان تونس

180 0

حیات الریس – رئیس اتحادیه نویسندگان تونس

180 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران

علی زاید – نماینده پیشین پارلمان بحرین

216 0

علی زاید – نماینده پیشین پارلمان بحرین

216 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران

حسن بو خماس – نماینده پیشین پارلمان بحرین

218 0

حسن بو خماس – نماینده پیشین پارلمان بحرین

218 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران

اسماعیل خلف الله – رئیس مرکز حقوقدانان الجزایر

117 0

اسماعیل خلف الله – رئیس مرکز حقوقدانان الجزایر

117 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران

انور مالک – رئیس پیشین هیئت اعزامی جامعه عرب به سوریه

295 0

انور مالک – رئیس پیشین هیئت اعزامی جامعه عرب به سوریه

295 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران

بسام البطوش – نماینده پارلمان اردن

953 0

بسام البطوش – نماینده پارلمان اردن

953 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران

محمد الحاج – نماینده پارلمان اردن

253 0

محمد الحاج – نماینده پارلمان اردن

253 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران

جهاد ابوزنید – نماینده پارلمان فلسطین

133 0

جهاد ابوزنید – نماینده پارلمان فلسطین

133 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران

احمد برهولی – نماینده پارلمان فلسطین

253 0

احمد برهولی – نماینده پارلمان فلسطین

253 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهرانFloating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo