* */ ویژه برنامه های گردهمایی سالانه مقاومت | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
View As:

Category ویژه برنامه های گردهمایی سالانه مقاومت

آلخو ویدال کوادراس – رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت

587 0

آلخو ویدال کوادراس – رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت

587 0

گرد همآیی بزرگ مقاومت ایران در پاریس  19 تیر  - 1395 ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی  ...

آنتئا مک اینتایر – نماینده پارلمان اروپا از انگلستان

230 0

آنتئا مک اینتایر – نماینده پارلمان اروپا از انگلستان

230 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی...

آنتونیو استانگو از ایتالیا

459 0

آنتونیو استانگو از ایتالیا

459 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی...

ابراهیم العماری – رئیس جنبش جوانان یمن در فرانسه

359 0

ابراهیم العماری – رئیس جنبش جوانان یمن در فرانسه

359 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران...

اتوبرنهارد – نماینده پیشین مجلس فدرال آلمان

194 0

اتوبرنهارد – نماینده پیشین مجلس فدرال آلمان

194 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی...

اجرای قطعاتی از سرودهای مقاومت

728 0

اجرای قطعاتی از سرودهای مقاومت

728 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی...

اجرای منتخبی از قطعات فلکلور ایران

842 0

اجرای منتخبی از قطعات فلکلور ایران

842 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی...

اجرای موزیک و ترانه توسط کودکان آلبانی

656 0

اجرای موزیک و ترانه توسط کودکان آلبانی

656 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی...

احمد برهولی – نماینده پارلمان فلسطین

235 0

احمد برهولی – نماینده پارلمان فلسطین

235 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران...

احمد رأفت – نماینده پارلمان مصر

227 0

احمد رأفت – نماینده پارلمان مصر

227 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران...

 


Social Media Icons Powered by Acurax Website Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo