* */ ویژه برنامه های گردهمایی سالانه مقاومت | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category ویژه برنامه های گردهمایی سالانه مقاومت

ویژه برنامه ایران آزاد فردا – دوازدهم تیر

313 0

ویژه برنامه ایران آزاد فردا – دوازدهم تیر

313 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ تیر  ۱۳۹۵

سلیمان وهدان العماره – معاون رئیس پارلمان مصر

219 0

سلیمان وهدان العماره – معاون رئیس پارلمان مصر

219 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت دوم – مهدی ابریشمچی – سروناز چیت ساز

1.19K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت دوم – مهدی ابریشمچی – سروناز چیت ساز

1.19K 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ خرداد  ۱۳۹۵

سخنان برونو ترتره – کارشناس ارشد در بنیاد تحقیقات استراتژیک پاریس

384 0

سخنان برونو ترتره – کارشناس ارشد در بنیاد تحقیقات استراتژیک پاریس

384 0

یک سال پس از توافق اتمی - کنفرانس بین المللی در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران – پاریس -۸ ژوئیه ۲۰۱۶

ویژه برنامه ایران آزاد فردا – پنجم تیر

532 0

ویژه برنامه ایران آزاد فردا – پنجم تیر

532 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ تیر  ۱۳۹۵

سفیر میچل ریس

201 0

سفیر میچل ریس

201 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

پریا کهندل

551 0

پریا کهندل

551 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

هوارد دین – رئیس پیشین حزب دمکرات آمریکا

498 0

هوارد دین – رئیس پیشین حزب دمکرات آمریکا

498 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

طاهر بومدرا – رئیس پیشین دفتر حقوق بشر ملل متحد در عراق

440 0

طاهر بومدرا – رئیس پیشین دفتر حقوق بشر ملل متحد در عراق

440 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران

ویژه برنامه ایران آزاد فردا – هجدهم تیر، قسمت سوم

342 0

ویژه برنامه ایران آزاد فردا – هجدهم تیر، قسمت سوم

342 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ تیر  ۱۳۹۵

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo