* */ ویژه برنامه های گردهمایی سالانه مقاومت | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category ویژه برنامه های گردهمایی سالانه مقاومت

ویژه برنامه ایران آزاد فردا – سیزدهم تیر

328 0

ویژه برنامه ایران آزاد فردا – سیزدهم تیر

328 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ تیر  ۱۳۹۵

استقبال از مریم رجوی – گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

1.02K 0

استقبال از مریم رجوی – گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

1.02K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

کری کندی – رئیس مرکز رابرت کندی برای عدالت و حقوق بشر

593 0

کری کندی – رئیس مرکز رابرت کندی برای عدالت و حقوق بشر

593 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

اتوبرنهارد – نماینده پیشین مجلس فدرال آلمان

209 0

اتوبرنهارد – نماینده پیشین مجلس فدرال آلمان

209 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

ایمان سالم – نماینده پارلمان مصر

255 0

ایمان سالم – نماینده پارلمان مصر

255 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران

ویژه برنامه ایران آزاد فردا – سی خرداد

315 0

ویژه برنامه ایران آزاد فردا – سی خرداد

315 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ خرداد  ۱۳۹۵

سخنان سفیر لینکلن بلومفیلد – معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا

392 0

سخنان سفیر لینکلن بلومفیلد – معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا

392 0

یک سال پس از توافق اتمی - کنفرانس بین المللی در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران – پاریس -۸ ژوئیه ۲۰۱۶

بیل ریچاردسون – وزیر پیشین انرژی آمریکا و کاندیدای ریاست جمهوری

534 0

بیل ریچاردسون – وزیر پیشین انرژی آمریکا و کاندیدای ریاست جمهوری

534 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

کاک بابا شیخ حسینی – دبیرکل سازمان خبات کردستان ایران

1.26K 0

کاک بابا شیخ حسینی – دبیرکل سازمان خبات کردستان ایران

1.26K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

فیلیپ کراولی – معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا

199 0

فیلیپ کراولی – معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا

199 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

 


Social Media Icons Powered by Acurax Website Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo