* */ ویژه برنامه های گردهمایی سالانه مقاومت | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category ویژه برنامه های گردهمایی سالانه مقاومت

گردهمایی بزرگ مقاومت، قسمت دوم – محمد محدثین و مریم فضل

649 0

گردهمایی بزرگ مقاومت، قسمت دوم – محمد محدثین و مریم فضل

649 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ تیر  ۱۳۹۵

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت – 1395

4.24K 0

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت – 1395

4.24K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

راما یاد – وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه

484 0

راما یاد – وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه

484 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

پریا کهندل

551 0

پریا کهندل

551 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

فائقه فهیم – نماینده پارلمان مصر

221 0

فائقه فهیم – نماینده پارلمان مصر

221 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت دوم – مرضیه باباخانی ، قرائی ، ابوطالبی

1.13K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت دوم – مرضیه باباخانی ، قرائی ، ابوطالبی

1.13K 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ خرداد  ۱۳۹۵

سخنان برونو ترتره – کارشناس ارشد در بنیاد تحقیقات استراتژیک پاریس

384 0

سخنان برونو ترتره – کارشناس ارشد در بنیاد تحقیقات استراتژیک پاریس

384 0

یک سال پس از توافق اتمی - کنفرانس بین المللی در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران – پاریس -۸ ژوئیه ۲۰۱۶

زهره شفاهی – از شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران

690 0

زهره شفاهی – از شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران

690 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

نمایندگان اتحادیه انجمنهای جوانان دمکراتیک ایرانی

753 0

نمایندگان اتحادیه انجمنهای جوانان دمکراتیک ایرانی

753 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

سفیر مارک گینزبرگ – سفیر پیشین آمریکا در مراکش

245 0

سفیر مارک گینزبرگ – سفیر پیشین آمریکا در مراکش

245 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی

 


Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo