* */ ویژه برنامه های گردهمایی سالانه مقاومت | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category ویژه برنامه های گردهمایی سالانه مقاومت

ویژه برنامه ایران آزاد فردا – دوم تیر

424 0

ویژه برنامه ایران آزاد فردا – دوم تیر

424 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲ تیر  ۱۳۹۵...

ویژه برنامه ایران آزاد فردا – سیزدهم تیر

310 0

ویژه برنامه ایران آزاد فردا – سیزدهم تیر

310 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ تیر  ۱۳۹۵...

قطعه هزار اشرف – از کمپ لیبرتی

448 0

قطعه هزار اشرف – از کمپ لیبرتی

448 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ تیر  ۱۳۹۵...

راما یاد – وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه

472 0

راما یاد – وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه

472 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی...

هیئت نمایندگان لهستان

189 0

هیئت نمایندگان لهستان

189 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی...

علی زاید – نماینده پیشین پارلمان بحرین

203 0

علی زاید – نماینده پیشین پارلمان بحرین

203 0

اجلاس بزرگ نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی ، سومین کنفرانس از گردهمایی بزرگ مقاومت – ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶ – همبستگی خلق های خاور میانه ، خلع ید از رژیم آخوندی در منطقه، سرنگونی نظام ولایت فقیه در تهران...

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت سوم – سروناز چیت ساز

989 0

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت سوم – سروناز چیت ساز

989 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ خرداد  ۱۳۹۵...

اد ملکرت – نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد در عراق ۲۰۱۱- ۲۰۰۹

287 0

اد ملکرت – نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد در عراق ۲۰۱۱- ۲۰۰۹

287 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی...

جان برد – وزیر خارجه کانادا از 2011 تا 2015

1.10K 0

جان برد – وزیر خارجه کانادا از 2011 تا 2015

1.10K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی...

نمایندگان اتحادیه انجمنهای جوانان دمکراتیک ایرانی

735 0

نمایندگان اتحادیه انجمنهای جوانان دمکراتیک ایرانی

735 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی...

 


Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo