* */ اخبار روز و كليپ هاى خبرى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
View As:

Category اخبار روز و كليپ هاى خبرى

اجلاس رسمى مجلس ملى فرانسه 30 اكتبر- سخنرانى نماينده پارلمان ميرحبيب

366 0

اجلاس رسمى مجلس ملى فرانسه 30 اكتبر- سخنرانى نماينده پارلمان ميرحبيب

366 0

مجلس ملى فرانسه ، كنفرانس پارلمانى با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت – پيروزى عدالت ، حقانيت مقاومت ايران

زوزه هاى ترس ولى فقيه ارتجاع از اجلاس پارلمانى با حضور مريم رجوى

474 0

در شهرهاى ميهن – مراسم دومين سالگرد شهادت ستار بهشتى

444 0

در شهرهاى ميهن – مراسم دومين سالگرد شهادت ستار بهشتى

444 0

سيماى آزادى – 9 آبان 1393

احمد شهيد ايستادگى كانادا در برابر نقض حقوق بشر در ايران را ستود

353 0

اعتراض و اعتصاب – خودكشى يك كارگر جوان در اهواز

399 0

اعتراض و اعتصاب – خودكشى يك كارگر جوان در اهواز

399 0

سيماى آزادى – 9 آبان 1393

عراق – صدور حكم احضار مالكى توسط دادگاه كرخ بغداد

395 0

عراق – صدور حكم احضار مالكى توسط دادگاه كرخ بغداد

395 0

سيماى آزادى – 9 آبان 1393

ائتلاف و سوريه – اعتراض چاك هگل نسبت به استراتژى اوباما در سوريه

371 0

نامه دكتر ظافر العانى و 35 نماينده ديگر پارلمان عراق به كميسر عالى حقوق بشر

309 0

اطلاعيه كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا – 9 سند جنايت به امضاء مالكى

381 0

خشم و انزجارمردمى از رژيم يزيدى خامنه اى

777 0

خشم و انزجارمردمى از رژيم يزيدى خامنه اى

777 0

سيماى آزادى – 10 آبان 1393

 


Social Media Icons Powered by Acurax Website Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo