شعله وربودن جبهه های نبرد درحومه دمشق و به‌کارگیری گازهای سمی توسط رژیم اسد

توقان تغییر یکشنبه ۲۵تیر۱۳۹۶

  • شعله وربودن جبهه های نبرد در حومه دمشق

  • مواضع رزمندگان ارتش آزادی سوریه درجبهه مصیبین درشمال حلب

  • بازگشت اهالی حومه حما بعد از سه سال آوارگی

  • بکارگیری گازسمی مختلف توسط رژیم اسد درحومه شرقی دمشق

(4)

شما همچنین می توانید از این گونهتگ های اچ تی ام ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>