ژنرال جوزف ووتل گفت:‌ رژیم ایران به دخالت در منطقه ادامه می‌دهد

ژنرال جوزف ووتل، فرمانده نیروهای مرکزی ارتش  آمریکا (سنتکام)، گفت:‌ رژیم ایران به دخالت در منطقه ادامه می‌دهد. همانطور که من و دیگران پیشتر گفته ایم،  این رژیم بی‌ثبات‌ کننده ترین (عامل) در منطقه  است

وی افزود:‌ ما می بایست میان رژیم  ایران و مردم ایران تمایز قائل شویم..

رژیم  ایران به ویژه مداخلات نیروی قدس سپاه، مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی در منطقه در درازمدت است.

(15)

ژنرال جوزف ووتل گفت:‌ رژیم ایران به دخالت در منطقه ادامه می‌دهد

سیاسی | 0 Comments

شما همچنین می توانید از این گونهتگ های اچ تی ام ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>