اعتراض مالباختگان و غارت شدگان موسسات حکومتی وابسته به سپاه پاسداران خامنه‌ای

، مالباختگان روزهای شنبه و یکشنبه در شهرهای تهران، کرج ، بابل، اردبیل و کوهدشت به تجمع های اعتراضی خود علیه ستم و چپاول آخوندی ادامه دادند

در تهران روز یکشنبه غارت شدگان موسسه آرمان مقابل بانک مرکزی رژیم تجمع کردند و خواهان بازگرداندن سپرده های خود شدند.

روز شنبه نیز در تهران غارتشدگان موسسات حکومتی آرمان و کاسپین در خیابان فاطمی تهران تجمع کردند.

در کوهدشت غارتشدگان در مقابل شعبه موسسه آرمان لاستیک آتش زدند و در و پنچره آن را با گل پوشاندند.

در اردبیل و بابل نیز غارتشدگان با راهپیمایی و تحصن دست به اقدام اعتراضی زدند.

کشاورزان هویزه، کارکنان پتروشیمی ایلام، کارگران کارخانه منیزیم فردوس و متقاضیان مسکن در سنندج روز شنبه در اعتراض به سیاستهای چپاولگرانه رژیم آخوندی اعتراض کردند.

(6)

حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

گزارشهای خبری | 0 Comments

شما همچنین می توانید از این گونهتگ های اچ تی ام ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>