تجمع اعتراضی غارت شدگان مؤسسه توسعه در تهران

غارت شدگان مؤسسه توسعه (‌آرمان) از استانهای خوزستان، لرستان، بوشهر و همدان در تهران  تجمع کردند

صبح روز یکشنبه۲۵تیر جمعی از غارت شدگان مؤسسه توسعه (‌آرمان) از استانهای خوزستان، لرستان، بوشهر و همدان خود را به تهران رسانده و در مقابل بانک مرکزی رژیم در خیابان میرداماد تجمع کردند.

غارت‌شدگان پلاکاردهایی را به نرده‌های محوطه این بانک آویزان کرده بودند که روی آنها نوشته بود:«به خدا قسم ما بیمار سرطانی داریم باید دارو بگیریم»

(8)

تجمع اعتراضی غارت شدگان مؤسسه توسعه در تهران

شما همچنین می توانید از این گونهتگ های اچ تی ام ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>