ادامه تجمعات اعتراضی مردم علیه سرکوب وچپاول وستم آخوندی

کشاورزان هویزه، کارکنان پتروشیمی ایلام، کارگران کارخانه منیزیم فردوس و متقاضیان مسکن در سنندج روز شنبه در اعتراض به سیاستهای چپاولگرانه رژیم آخوندی اعتراض کردند

(2)

ادامه تجمعات اعتراضی مردم علیه سرکوب وچپاول وستم آخوندی

شما همچنین می توانید از این گونهتگ های اچ تی ام ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>