دکتر خسرو نیکزاد جراح فوق تخصصی تیروئیددر ایتالیا – همبستگی با گرد همایی مقاومت-ایران آزاد- ۷ تیر ۱۳۹۶

.

 

.

(522)

شما همچنین می توانید از این گونهتگ های اچ تی ام ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>